Workspace Sweden 2021

09/02/2021 - 10/02/2021
Aldrig förr har ett nytt årtionde utmanat idén om arbetsplatsen så mycket som 2020-talet gör. De senaste årens teknikutveckling och digitalisering gör att de flesta arbetstagare idag inte längre är bundna till en fysisk arbetsplats. Hur ska arbetsplatser utformas på kontoret och i hemmiljöer för att möta framtiden och matcha de digitala arbetssätten framöver? WorkSpace Sweden är en digital tvådagarskonferens om arbetsplatser och lärmiljöer. I seminarieprogrammet medverkar några av de främsta experterna och diskuterar morgondagens digitala och fysiska kontorslösningar och lärmiljöer. WorkSpace Sweden avslutades 10 februari 2021, välkommen tillbaka!

Program 9-10 feb

 • 09 February
 • 10 February

Välkommen till WorkSpace Sweden 2021

09:00 09:10

Linda Camara

Keynote: Kontorets nya roll som strategisk mötesplats och kreativ motor

09:10 09:40

Ulla Bergström

Intervju: Hur kommer COV-19 att påverka våra städer och dess utformning framöver?

09:45 10:15

Mark  Isitt

Paus

10:15 10:35

Case: Hewlett Packard Enterprise nya Stockholmskontor

10:35 10:55

Toni  Drk

Case: Kicks nya kontor

11:00 11:20

Niklas  Larsén

Experttalare: Hur maxar vi medarbetarupplevelsen i framtiden?

11:25 11:55

Peggie Rothe

Paus

11:55 12:40

Keynote: Flexibilitet i planlösning, ljudnivåer, ljus och möblering

12:40 13:10

Nadia  Tolstoy

Keynote: Hur ser framtiden ut för lärmiljön - Står flexibilitet och yteffektivitet i konflikt med en inkluderande och trygg skola?

12:40 13:10

Filiz Coskun

Experttalare: Multifunktionella ytor och klassrumslösa skolor - samnyttjande och effektivitet

13:15 13:45

Sebastian  Fors

Panel: Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter COVID 19?

13:15 13:45

Mark  Isitt

Peggie Rothe

Nadia  Tolstoy

Case: Hur en flexibel lärmiljö ger ett effektivt utnyttjande av skollokalerna. Landamäreskolan, Göteborg

13:50 14:10

Louise  Eriksson

Case: IVO:s nya kontor i Malmö

13:50 14:10

Eva  Salomonson Falk

Paus

14:10 14:30

Case: Arbetsförmedlingen - En smart arbetsplats som stödjer en myndighet i stor förändring

14:30 14:50

Anna Graah-Hagelbäck

Anna-Lena Mårtensson

Case: How a well-designed school environment encourages physical activities enhancing learning abilities and wellbeing. Frederiksbjerg Skole, Århus

14:30 14:50

Søren Øllgaard

Case: Studenthuset, Linköpings universitet - Årets Bygge 2020

14:55 15:15

Karolina  Ganhammar

Case: En bra ljudmiljö krävs för att kunna arbeta på kontor

14:55 15:15

Katarina  Söderström

Case: Hur teknik och nostalgi möts på Trivectors huvudkontor Hur teknik och nostalgi möts på Trivectors huvudkontor

15:20 15:40

Frida Axelsson

Praktikfall: Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg i samarbete med Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

15:20 15:40

PerEric  Persson

Experttalare: Hur ska kontoret fortsätta vara en plats för innovation och samarbete när vi återvänder efter pandemin?

15:45 16:05

Leif  Denti

Avrundning dag 1

16:05 16:15

Linda Camara

Välkommen till WorkSpace Sweden dag 2

09:00 09:10

Linda Camara

Key Note: Hjärnan måste vara med när du skapar ett kontor!

09:10 09:40

Annika  Hedeblom

Karin  Skoglund

Case: E.ONs nya kontor i Malmö

09:45 10:05

Linda  Palac

Paus

10:05 10:15

Panel: Hur påverkas medarbetarnas hälsa av arbete på ett aktivitetsbaserat kontor?

10:15 10:45

Johanna  Frelin

Annika  Hedeblom

Karin  Skoglund

Charlotte Vikström

Case: Hur ett bättre ljud, ljus, klimat och förändrad planlösning minskade stressen och underlättade för fokuserat arbete? Installatörsföretagen

10:50 11:10

Linda  Tufvasson Andreasson

Anna  Winther

Key Note: Hemarbetet är här för att stanna – Mitt hem är mitt kontor!

11:15 11:35

Johanna  Frelin

Hur tar vi oss tillbaka till kontoret och gör det levande igen?

11:40 12:00

Kim Ekberg

Elisa Rönkä

Paus

12:10 12:40

Keynote: Hur påverkas kontorsmiljön och vi som medarbetare när stora mängder sensorer registrerar vad vi gör på jobbet, hur vi mår och övervakar den fysiska miljön?

12:40 13:10

Claus  Popp Larsen

Case: Kan man vara spontan på distans?

13:15 13:35

Mattias  Edlund

Case: Säkerhet och teknik som fokus kräver ett kontor med platser för både intensivt arbete och återhämtning.

13:40 14:00

Stefan Samuelsson

Paus

14:05 14:25

Case: TietoEVRY:s nya kontor i Arenastaden

14:25 14:45

Tomas Elken

Carina Wide

Case: Planviews nya kontor

14:45 15:05

Theresia Svanholm

Avrundning, tack för denna gång

15:10 15:30

Linda Camara

Partner 2021

Talarintervjuer

WorkSpace news

Tidigare talare

Kontakta oss

Ulla Bergström

vd
Sweco Architects
Ulla Bergström har lång erfarenhet av att utveckla kontorsfastigheter, att ställa om verksamheter och möta kraven på hållbara lösningar. Med ökat flexibelt arbete behöver kontoren utvecklas till sociala arenor där nya idéer och företagskulturer kan utvecklas.

09 February

Toni Drk

Sales leader
Hewlett Packard Enterprise Sweden
HPE hyr två våningsplan i NCCs nya byggnad K11 Järva Krog. Ett ska fungera som en mötesplats för kunder och partners, medan ett plan maximeras som ett aktivitetsbaserat kontor. Det innebär att de får lokaler som bättre motsvarar de olika behoven av olika miljöer för medarbetarna. Men flytten möjliggör också att man kan implementera de egna tekniska lösningarna. Nu är arbetet igång med att designa och optimera det nya aktivitetsbaserade kontoret. Alla är med och tycker till för att göra det nya kontoret så smart och effektivt som möjligt.

09 February

Mark Isitt

Journalist och författare
Mark Isitt är journalist och författare uppvuxen på ön Marstrand. Han har skrivit om stadsutveckling, arkitektur och design sedan slutet av 80-talet för både svenska och utländska tidskrifter och har inkluderats i en antologi över Sveriges bästa journalistik. Mark var tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för den nordiska kvartalstidskriften Forum och verkar idag bland annat som arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten. Han har rik erfarenhet av juryarbeten, har bedömt både Design S, Europan och Sveriges arkitekters Sienapriset, varit examinator på Konstfack och isländska konstakademin och är flitigt anlitad föreläsare.

När ett av Storbritanniens mest populära arkitekturprogram, Grand Designs, nu kommer till Sverige har TV4 valt Mark Isitt som programledare. Mark tar med oss till spektakulära och personligt utformade byggnader för att inspirera oss och dela med sig av sina kunskaper.

Mark har skrivit eller bidragit till ett flertal böcker inom arkitektur. 2015 inledde han ett samarbete med Sveriges Radio där han idag är programledare för Stadsinspektionen i P1. 2016 startade han arkitekturförlaget Frank Press tillsammans med grafiska designern Igor Kazakov; duon har släppt flera böcker, bland annat Stockholm Sub (2018), om Stockholms tunnelbanas arkitektur. 2008 mottog Mark Isitt Spot City-priset för sina artiklar om stadsplanering och segregation i Göteborgs-Posten. 2019 tilldelades han Sveriges arkitekters utmärkelse Kritikerpriset.

09 February

09 February

Niklas Larsén

Arkitekt
MER

09 February

Peggie Rothe

Chief Insights & Research Officer (CIRO)
Leesman

09 February

09 February

Nadia Tolstoy

Inredningsarkitekt och trendvetare
Tengbom arkitekter
Nadia Tolstoy är partner, inredningsarkitekt och omvärldsanalytiker på Tengbom med särskilt fokus på upplevelsemiljöer som hotell, restauranger och butiker men även kontorsprojekt där kunden vill skapa en varumärkesbärande arbetsmiljö.
Som en av Tengboms mest efterfrågade föreläsare spanar Nadia ofta om digitalisering, kreativa processer, människans och våra miljöers roll i en värld som förändras allt snabbare.

09 February

09 February

Eva Salomonson Falk

Inredningsarkitekt SIR-MSA
Marge Arkitekter
IVO är en statlig myndighet som tänker socialt hållbart, vilket återspeglas i gestaltningen. Med en sparsam, statligt finansierad budget har enkla medel använts och smarta val gjorts för att uppnå stora resultat. Med bra kvalitet i såväl material som möbler är inredningen utformad för att hålla länge. Istället för att dölja installationer i taket med ett lägre undertak har det råa betongbjälklaget bevarats i alla öppna ytor och ger en generös takhöjd medan det i alla rum ligger ett undertak som ”omsluter” miljön. Variationen av öppet och stängt upplevs ge en levande miljö!

09 February

Katarina Söderström

Inredningsarkitekt
Liljewall arkitekter
I december 2018 flyttade revisions‐ och rådgivningsbyrån BDO in i den Bonnierägda fastigheten Magasinet på Sveavägen 53 i Stockholm. Att flytta drygt 300 medarbetare från traditionella fasta arbetsplatser till ett aktivitetsbaserat kontor var en utmaning som slutligen landat väl i organisationen. Konceptet för huvudkontoret har även tillämpats för flera av BDO:s kontor med allt från 300 till 100 medarbetare.

09 February

Marcus Sandahl

Sales and Marketing Manager
NCC

Martina Eliasson

Arkitekt SAR/MSA
White Arkitekter

Annie Leonsson

Gruppchef, Inredningsarkitekt
White Arkitekter

Filiz Coskun

Arkitekt
White arkitekter
Filiz Coskun är arkitekt och arbetar nästan uteslutande med utbildningsmiljöer på White arkitekter. Hon har jobbat mycket i tidiga skeden och med programarbete för miljöer inom grund- och högskola. Vid sidan om projekt är Filiz utvecklingsansvarig för forskning och utveckling inom lärandemiljöer på White Research Lab och har tagit fram ett flertal omvärldsanalyser och rapporter kopplade till lärande, bland annat ARQ-rapporten Inkluderande lärmiljöer.

09 February

Louise Eriksson

Rektor
Landamäreskolan
På Landamäreskolan går cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 3 i grund- och särskola. Skolan är en del av Göteborgs framtidsskola som bygger på den medvetna pedagogiken och förhållningssättet följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar grundskolan för gymnasiet.

09 February

Karolina Ganhammar

Fastighetsstrateg
Göteborgs universitet
Studenthuset, Linköpings universitet, Utsett till Årets Bygge 2020 av tidningen Byggindustrin. Byggnaden har uppnått högsta möjliga miljöcertifiering – Miljöbyggnad Guld – genom att energilösningar, inomhusmiljön och materialval har optimerats ur hållbarhetssynpunkt. Mycket av inredningen är återbruk och några möbler har studenter från Malmstens Linköpings universitet har designat.

Karolina Ganhammar, var under åren 2010-2020 verksam som universitetsarkitekt och chef för Fastighetsavdelningen på Linköpings universitet. I den rollen var hon ansvarig för projektet Campus LiU, där Studenthuset var ”kronan på verket”. Studenthuset är resultatet av flera olika utredningar och behov som vägts samman där studentens liv på campus varit i fokus. Huset innehåller bland annat 1000 läsplatser i mycket varierande former. Hela projektet igenom har studenterna varit aktiva. Transparens, tillit och synnerligen gott samarbete mellan alla samtliga inblandade aktörer ledde fram till att Studenthuset vann utmärkelsen Årets Bygge 2020!

09 February

PerEric Persson

Arkitekt SAR/MSA
KUB arkitekter
Höstterminen 2020 startade verksamheten i den nya skolbyggnaden för Lindholmens tekniska gymnasium Göteborg. Kopplingen till de tekniska utbildningar som erbjuds på skolan har varit viktig i utformningen av lokalerna. Skolan har en öppen arkitektur med synlig infrastruktur som knyter an till utbildningarna på skolan. Miljön är öppen och går att förändra för olika skolaktiviteter. Arkitekterna har tagit upp tidigare erfarenheter från projekt för skolor, kontor och industri vid designen av miljön för att kunna skapa en flexibel lösning.

KUB arkitekter vann 2012 ett parallellt uppdrag, utlyst av Norra Älvstrandens Utvecklings AB. Uppdraget var att med fokus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år. Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommunen varför frågan ställdes hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart. Byggnaden skulle manifestera det viktiga innehållet och gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens.

09 February

Sebastian Fors

Arkitekt SAR/MSA
SWECO Architects
Sebastian Fors är arkitekt på SWECO Architects och arbetar nationellt och internationellt med miljöer för lärande. Som rådgivare till offentliga beställare runtom i Sverige fångas trender och tendenser, kopplade till pedagogik, digitalisering och projekteringsprocesser.

Projekten innefattar den ”klassrumslösa” Kvibergsskolan i Göteborg, Jinans internationella skola i Kina, Karlstads första förskola med utemiljö på taket och idéprojekt kring lärmiljöer som berikar alla sinnen. I dialog med pedagoger, beteendevetare och barn skapas flexibla, effektiva och lekfulla lokaler. Utifrån de 30-talet skolprojekt som Sebastian Fors varit involverad i kommer han att ge olika exempel på gestaltningskoncept.

09 February

Søren Øllgaard

Partner & Design Director DK / SE / FRANCE, Architect MAA, Membre de l’Ordre des Architectes
Henning Larsen Architects A/S

09 February

Linda Camara

Arkitekt och operativ chef
Tengbom
Linda Camara är arkitekt och operativ chef på Tengbom. Ända sedan studenttiden har Linda engagerat sig i frågor kring människan och arbetsplatsen – utifrån vårt faktiska behov av att mötas. Hur ska vi arbeta för att må bra och samtidigt vara effektiva? Hur påverkar vår fysiska miljö kvaliteten och kvantiteten av möten? Vad är egentligen kvalitet? Hon har ritat framtidens kontor och bostäder, alltid med en fot i samtiden och framtiden. Till möbelmässan 2020 tog Linda lead på utställningen Redefining the Office. Här spanades det kring vad vi då trodde var framtiden för distans-/hemarbete, digitala möten och glesa kontor. Idag, bara ett år senare, befinner vi mitt i den framtiden. Nu spinner Linda vidare på temat som moderator för Workspace Sweden 2020.

Tengbom är ett av Nordens största arkitektkontor. Arkitekturen ses här som skärningspunkten mellan människa, kultur och samhälle – i en ödmjuk kombination av historia och innovation.

09 February

09 February

10 February

10 February

Charlotte Vikström

Region Faciliy manager Norr
WSP

10 February

Johanna Frelin

vd
Riksbyggen
Johanna är vd på Riksbyggen sedan januari 2020. Dessförinnan var hon  vdpå Tengbom Arkitekter och utbildningsföretaget Hyper Island. Hon blev utsedd till Årets vd 2013 och är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden.
2017 blev Johanna utsedd till Årets Innovativa chef för sina annorlunda arbetsmetoder i en konservativ bransch.

Pandemin kommer sannolikt att få stora och bestående effekter även på bostadsmarknaden. Det bedömer Riksbyggen som i en ny undersökning kartlagt hur Corona påverkar hur svenskarna använder och ser på sina bostäder. Och det är många som nu ser över sina behov.
Riksbyggen har undersökt hur 500 personer ser på bostadens funktion som arbetsplats. Undersökningen visar att vi har förändrat vårt sätt att se på hemarbetet och bostaden under pandemin.

10 February

10 February

Annika Hedeblom

Arkitekt SAR/MSA
KAKA Arkitekter

10 February

10 February

Karin Skoglund

Arkitekt SAR/MSA
KAKA Arkitekter

10 February

10 February

Anna Winther

Partner
Studio-Laaw AB

10 February

Linda Tufvasson Andreasson

Partner
Studio-Laaw AB

10 February

Linda Palac

Projektchef
E.ON
Linda Palac är projektchef för E.ONs nya nordiska huvudkontor i Malmö där visionen är att skapa en arbetsplats som ligger i framkant när det gäller hållbarhet av både människa och miljö och där WELL är en del i att uppnå visionen.

10 February

Elisa Rönkä

Head of Digital Market Development
Siemens Smart Infrastructure Europe
Elisa is Head of Digital Market Development at Siemens Smart Infrastructure, where she leads the European team responsible for digital solutions. As a frequent speaker addressing the importance of smart buildings and their value to business and society, Elisa passionately contributes to the digital transformation of the building industry.

10 February

Kim Ekberg

Head of Digital Buildings
Siemens Smart Infrastructure Sweden
Kim arbetar med lösningar och digitala tjänster för det smarta kontoret. Siemens utvecklar digitala tjänster som anpassar sig och möjliggör ökad produktivitet för den smarta arbetsplatsen. Kim har ett stort intresse för hur fastigheten kan vara en aktiv del av verksamheten och bidra till dess mål.

10 February

Claus Popp Larsen

Chef för Uppkopplade Städer
RISE Research Institutes of Sweden
Claus leder RISE aktiviteter inom uppkopplade städer. Det inkluderar infrastruktur för data, nya affärsmodeller, governance och nya innovativa tjänster. Han fokuserar speciellt på samverkan mellan teknikleverantörer, tjänsteleverantörer och behovsägare (städer, förvaltningar, kommunala bolag) för att kunna skapa öppna och delade plattformar för digitala tjänster för behovsägare och invånare.

10 February

Theresia Svanholm

Founder & Creative Director
Bang Universe
Bang Universe fick i uppdrag av Planview International att skapa ett nordenkontor som en start på en ny internationell företagskonstellation. Kontorsmiljön skulle speglakontorets roll som en knutpunkt för den nordiska verksamheten. Kontoret ska fungera som en plats för kommunikation och samarbete för medarbetarna men också var en plats för produktion av kundutbildning. Theresia Svanholm berättar om hur hennes team tillsammans med Tovatt Architechts and Planners skapade en miljö med nordisk känsla och samtidigt skapade en hub för kommunikation.

10 February

Carina Wide

Head of Facilities Sweden
TietoEVRY

10 February

Tomas Elken

Vice President, Chief Procurement Officer (CPO
TietoEVRY

10 February

Anna Graah-Hagelbäck

Arkitekt SIR/MFA
MER

09 February

Anna-Lena Mårtensson

Management Consultant, Partner
MER

09 February

Stefan Samuelsson

Arkitekt
Stefan Samuelsson arkitekt AB

10 February

Frida Axelsson

Arkitekt SIR/MSA
Tengbom arkitekter

09 February

Leif Denti

Fil. Dr i psykologi
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Leif Denti forskar vid Göteborgs universitet om länken mellan ledarskap och medarbetares kreativitet, innovation och mental hälsa (t.ex. stress). Han är universitetslektor vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska universitet, mestadels teampsykologi, ledarskap och innovationshantering. Som projektledare och medgrundare av www.tusentips.se, en webbplats som syftar till att sprida forskningsbaserad kunskap om innovationshantering till allmänheten. Leif Denti är också personalförfattare på Innovation Management (innovationmanagement.se).

09 February

Mattias Edlund

Account Manager Google Cloud – Nordic
Google

10 February

Catarina Oscarsson

Partner Activating Manager
Stockholmsmässan AB
E-mail: catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se
Tfn: +46 8 749 43 66

Frida Berglund

Partner Coordinator
Stockholmsmässan AB
E-mail: frida.berglund@stockholmsmassan.se
Tfn: +46 8 749 99 08

WorkSpace Sweden

Blå Station

Premium partner
Blå Station startades 1986 av formgivaren Börge Lindau som drömde om att producera sådana möbler som han själv gillade och som han ansåg hade ett berättigande på marknaden.

Blå Station finns i Åhus på den sydsvenska ostkusten, där havet är i ständig rörelse, precis som vi. Blå Station startades 1986 av en hemvändande formgivare, som efter år av framgång ville tillbaka till sina barndomsrötter. Formgivaren var Börge Lindau, känd som en i design teamet Lindau & Lindekrantz. Blå Station står för B som i Börge, L som i Lindau och Å som i Åhus. En station är en plats för möten, avsked, glädje och tårar. Därför kallar vi det vår station - Blå Station.

I Blå Stations sortiment hittar ni framför allt det vi kallar miljömöbler; såsom pallar, stolar, bänkar, fåtöljer, soffor och bord. En del går att stapla, koppla, snurra och fälla, andra är systemmöbler och går att anpassa helt efter projekt och några går att ha både inne och ute.

Blå Station
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm
Sverige
+46 44 24 90 70
info@blastation.se
www.blastation.com

Flokk

Premium partner
Flokk - a carefully curated house of brands

Flokk provides a wide range of furniture and acoustic solutions. With a shared belief in human-centred and sustainable design, each of our brands has its own unique identity, and their own stories to tell. Though our roots are in Scandinavia, we operate as a house of brands, managing and developing the portfolio of a range of iconic brands which include Swedish brands RH & Offecct, Norwegian seating designers HÅG and Danish RBM, as well as Giroflex from Switzerland and Profim from Poland.
In Flokk, we understand better than anyone that people want to work well and feel well. Thanks to our wide range of seating, tables and acoustic solutions, we are able to create inspiring, sustainable and friendly workplaces. This is our contribution to the well-being of people – and of businesses.
The vision of Flokk is to Inspire Great Work. With our passion and dedication to workplace furnishing, we aim to contribute to others fulfilling their potential. We have a mission we continuously strive to accomplish – to discover and create the designs of furniture that improve people’s well-being and performance.

Our brands:
HÅG - OFFECCT - GIROFLEX - RH - PROFIM
9to5 SEATING - BMA - RBM

Flokk
Adress: Rosenlundsgatan 40, trapphus B, 3 vån

www.flokk.com
jessica.borgar@flokk.com
070-2583995

Aritco Lift AB

Premium partner

Aritco är en svensk prisbelönt tillverkare av hissar med fokus på design, innovation och säkerhet. Vi har hissar för alla miljöer, oavsett om den ska användas i ett köpcentrum, i ett hem eller på ett kontor. Idag finns våra hissar installerade på över 35 000 privata och publika platser över hela världen.

Läs mer om våra hissmodeller, eller använd vår LiftGuide för att konfigurera din egen hiss och få en prisuppskattning.


www.aritco.com/sv/
ARITCO LIFT AB
ELEKTRONIKHÖJDEN 14
175 43 JÄRFÄLLA
SWEDEN
PHONE: +46 8 120 401 00
EMAIL: INFO@ARITCO.COM

Linkedin

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

Tarkett

Huvudpartner


Sustainable floors for a healthy workplace

Designing a workplace has become even more complex. The current situation in the world puts new demands on both the physical environment and the organization of the office. Tarkett floors and interior materials are at the forefront of sustainable indoor environments that promote health and wellbeing of the workforce.Based on research and a long experience of manufacturing sustainable products, we have developed a wide portfolio of innovative floors in different materials that fit the demands of contemporary office design. Today, we can take back a majority of our carpet tiles and recycle them into new floors. That is just one example of our work for a circular transition in society.

Tarkett AB
Phoe: +46 (0) 77 125 19 00
Email: info@tarkett.com
Webpage: https://www.tarkett.se/
Insta: https://www.instagram.com/tarkett_sverige/

Siemens

Huvudpartner


Hur smarta kontor stöttar vid anpassning till det nya normala


Under den globala Covid-19 pandemin har miljontals människor tvingats arbeta hemifrån, vilket har lämnat de flesta kontorslokaler tomma. Medan vissa kontorsbyggnader nu sakta förbereder sig för att öppna upp igen, så befinner sig andra fortfarande i en kritisk fas. Detta innebär att infrastrukturen måste vara både flexibel och lyhörd för människors olika behov och för hur situationen ser ut lokalt.

Vad kan tekniken göra för att hjälpa dig och ditt företag, för att se till att dina medarbetare kan återgå till arbetet på ett säkert sätt? Hur kan nya regler och processer kommuniceras och följas på bästa sätt i rådande situation? Hur kan du garantera säkerhet och välbefinnande för de anställda samtidigt som du säkerställer en effektiv drift och kontinuitet i verksamheten?

Vill du veta mer, lyssna på vårt föredrag den 10:e februari kl. 11:50 – 12:10:
Hur tar vi oss tillbaka till kontoret och gör det levande igen?
En interaktiv diskussion mellan två experter om kontorets betydelse i det numera nästan nya normala.

Hemsida:
www.siemens.se

Kontakt:

Cecilia Sjöberg
Digital Business Developer, Siemens Smart Infrastructure Sweden
cecilia.sjoeberg@siemens.com

Kim Ekberg
Head of Digital Buildings, Siemens Smart Infrastructure Sweden
kim.ekberg@siemens.com


Följ oss:

LinkedIn

Facebook

Ta chansen och ställ dina frågor live:
9/2:
11:55 – 12:40
14:10 – 14:30
10/2:
12:10 – 12:40
14:25 – 14:45

Träffa oss på Teams

SAVO

Huvudpartner
Att sitta riktigt bra i en bekväm och snygg kontorsstol har aldrig varit enklare. Våra innovativa stolar ligger ständigt i framkant när det gäller intuitiv design och oslagbar komfort. Alltid med en kvalitet i världsklass som gör att stolarna håller år efter år. Stolarnas stilrena och tidlösa design passar ihop med många olika skrivbord och mötesbord. Allt detta gör en kontorsstol från Savo till det ultimata valet för arbete, möten och pauser.

www.savo.com
customerservice@savo.se

SAVO
Tel: +46 140 676 00
Adress: Trehörnavägen 2
573 41 Tranås, Sverige

Kvadrat

Partner


Kvadrat was established in Denmark in 1968 and has deep roots in Scandinavia’s world-famous design tradition. A leader in design innovation, Kvadrat produces high-performing, design textiles, rugs, acoustics and window covering solutions for both commercial and residential interiors.

Our products reflect our commitment to colour, quality, simplicity and innovation. We consistently push the aesthetic, technological and functional properties of textiles. In doing so, we collaborate with leading designers, architects and artist including: Miriam Bäckström, Raf Simons, Ronan and Erwan Bouroullec, Thomas Demand, Olafur Eliasson, Alfredo Häberli, Akira Minagawa, Peter Saville, Roman Signer,as well as Doshi Levien and Patricia Urquiola.

kvadrat.dk
email: sweden@kvadrat.org

Opening hours:
Monday – Thursday
9.00 – 16.00

or by personal appointment

Showroom Stockholm
Åsögatan 118
116 24, Stockholm
Sweden

Klickbara Rum

Partner
Klickbara rum - till företag i förändringVi skapar flexibla planlösningar till företag i förändring. Telefonbås, mötesrum och mobila väggar till framtidens kontor.
Hyr eller leasa från 3 månader med oss.

klickbararum.se

Kontakt:
daniel@klickbara.se
+46760522277

Följ oss:
Instagram
Facebook

Chef.

Media partner
Chef är ett modernt mediehus som stöttar och utvecklar chefer på många sätt – bland annat genom Nordens största ledarskapsmagasin, hel- och halvdagsseminarier, inspirationsdagar, onlinekurser, sammanfattningar av den senaste ledarskapslitteraturen och innovativa digitala tjänster.

Varje månad når vi cirka 300 000 av Sveriges chefer i våra egna kanaler. Vi anordnar flera stora evenemang varje år och utvecklar ständigt nya typer av redaktionellt innehåll på olika plattformar.

De senaste åren har Chef etablerat sig som en aktör i tidskriftsbranschens framkant. Vi har vunnit fler fina priser för Chef.se än vi kan räkna, senast Årets bästa tidskriftssajt 2019. Tidigare har vi också tilldelats innovationspris för vårt jämställdhetsprojekt Battle of the numbers, 2018 blev vi Årets digitala tidskrift och 2017 belönades Chef bland annat med Sveriges Tidskrifters pris som Årets Utvecklare.

Vi jobbar ständigt med att komma på nya sätt att göra våra läsare och besökare bättre. Det gör vi till exempel genom den nya satsningen Chefakademin, som erbjuder heltäckande, kvalitativa ledarskapsutbildningar online och i klassrum, och med Chefboken som varje månad sammanfattar de viktigaste ledarskapsböckerna. Med Chef.se, Chef Premium och Chefakademin finns vi alltid där chefen finns. Chef har omkring 25 medarbetare med olika ansvarsområden. Alla med samma målsättning: Att ta Sveriges chefer vidare.

www.chef.se

Linda Camara, Tengbom. Moderator WorkSpace Sweden

Framtidens arbetsplats – vad har covid-19 förändrat?

Knappt ett år har gått sedan vi på Tengbom kurerade utställningen Re-Defining the Office på Stockholm Furniture and Light Fair 2020 – en spaning om framtidens kontor. En av frågeställningarna vi utgick från var: Behöver vi ens ett kontor eller en arbetsplats att gå till när det mesta nu finns i molnet? Strax därpå kom covid-19 och på några veckor blev våra framtidstankar verklighet.

Covid-19 påverkar våra beteendemönster och tankesätt. Arbetsplatser byter skepnad och plats. Det färgar av sig på våra städer, jobb, utbildningsplatser och hem. Men frågan är vilka beteenden och trender vi såg innan pandemin, som kommer att återkomma eller kanske förändras? Vi ser just nu trender där småhuspriserna ökar mer än bostadsrättspriserna, där grönytor och utemiljöer värderas högre och där människor i större utsträckning letar boenden utanför storstäderna. Det blir intressant att följa hur pandemin p�verkar den framtida utformningen av stadsmiljöer. Ändrade arbetsförutsättningar ger oss ändrade livsmöjligheter. Kanske kommer vi se en förändring i flyttmönster och bostadsefterfrågan som i sin tur påverkar våra företag.

Före pandemin agerade kaféet substitut för kontoret. Nu har kontoret flyttat vidare in i hemmet. Hemarbetet underlättar livspusslet, samtidigt som många saknar fikapauserna och mellansnacket på den gemensamma arbetsplatsen. Om hemmet blir det nya kontoret framöver måste kontoret fylla andra behov än att bara agera skrivbordsplats. Det har blivit än tydligare under pandemin att upplevelsen och den fysiska miljön är avgörande för vårt välmående. En enbart funktionell arbetsplats är i dag inte längre ett tillräckligt starkt erbjudande. Vi går till arbetet för att träffa människor och vara kreativa tillsammans. Mänskliga behov är uråldriga - vi kommer alltid söka fysisk kontakt, kärlek, ögonkontakt, bekräftelse och alla smånyanser som finns i kroppsspråket. Transporten till jobbet måste vara mödan värd. Därför har arkitekter och designers nu ett viktigare uppdrag än någonsin att gestalta rum för människan i realiteten, när vi arbetar i en icke-rumslig virtuell verklighet.

Att pandemin puttade oss över flera traditionella kontorsgränser, såväl fysiska som tekniska ger oss värdefulla insikter och lärdomar. Men det genererar också ytterligare frågor kring vad vi egentligen behöver på våra arbetsplatser - för att vi ska må bra, vara effektiva och känna oss trygga.
Pandemin har tydligt visat på risken för smittspridning i inomhusmiljöer samtidigt som vi ännu tydligare förstått att den fysiska arbetsplatsen har hjälpt oss att både bidra till och hålla koll på varandras hälsa. Det blir något av en paradox att vi måste jobba på distans för att inte smitta varandra, samtidigt som just distansarbetet kan göra att vi mår sämre både mentalt och fysiskt.

Ett år med pandemi har visat oss att mycket av det vi siade om innan faktiskt slog in. Däremot väldigt mycket snabbare än vi kunnat förutse. Nu ser vi att själva omdaningen av arbetsplatser startas i högre takt. Arbetsgivarna inser att de måste ta hjälp av både expertis och teknik för att designa framtidens hälsosamma, flexibla och hållbara arbetsmiljö. Det går inte längre att utgå från traditionella mönster och tankesätt utan nu måste man använda sig mer av olika kompetenser och teknik för att förstå hur de optimala miljöerna ska utformas. År 2021 kommer vi ta in mycket mer teknik och forskningsresultat i vår design för att locka de anställda tillbaka till arbetsplatsen.

Nadia Tolstoy, arkitekt

Nadia Tolstoy är partner, inredningsarkitekt och omvärldsanalytiker på Tengbom med särskilt fokus på upplevelsemiljöer som hotell, restauranger och butiker men även kontorsprojekt där kunden vill skapa en varumärkesbärande arbetsmiljö. Nadia lägger stor vikt vid att ta fram behoven hos kunden för att skapa en skräddarsydd miljö som uppfyller behoven hos medarbetarna. Nadia är intresserad av att spana om digitalisering, kreativa processer, människans och våra miljöers roll i en värld som f�rändras allt snabbare.

Vad kommer du att prata om på WorkSpace Sweden 2021?
Olika typer av arbete kräver olika typologier på kontoret.
På konferensen kommer Nadia att ta upp ett exempel på uppdrag hos Telia Company där Tengbom har arbetat med att skapa typologier för olika aktiviteter. I det här fallet fler än de 3-4 olika aktivitetszonerna som är vanliga på aktivitetsbaserade arbetsplatser. Telia vill ha fler zoner för olika grader av samarbete och enskilt fokuserat arbetet. Som ett exempel nämner Nadia att i det här fallet Telia har fått åtta zoner totalt, bland annat två zoner för medium aktivitet och fler område för hög kollaborativitet. Viktigt för uppdraget är att hantera ljudnivåer rätt. De platser som ska användas för fokuserat arbete måste få en tyst miljö utan att göra avkall på möjligheten at ha en högre ljudnivå i en intilliggande aktivitetszon.

Anpassning av mötesplatser för teamens behov
Nadia vill i sina uppdrag skapa en inredning och en miljö där en tyst zon ska vara tyst på riktigt för att möjliggöra koncentration och fokus. När det gäller samarbetszoner är det viktigt att ta reda på hur många team som förekommer och hur stora de är. Kulturen att använda Whiteboard påverkar utformningen av zonerna. Behov av uppkoppling på distans och krav på ostörda möten utan insyn påverkar utformningen av mötesrum. Vissa vill ha stängda rum, andra vill ha det öppet. Några vill inte ens ha glaspartier för rummen för att slippa insyn. En djup förståelse för hur olika team samarbetar är avgörande för designen av kontoret. Olika team i samma organisation har olika krav på miljön.
Rätt storlek på mötesrum är svårt. Många möten är idag är digitala och därför krävs många små rum och flexibla lösningar. Flexibla väggar är kostsam lösning. Efterfrågan på ”poddar” eller ”telefonhytter” - små ljudisolerade mötesplatser som man lätt kan flytta, ökar. Nadia önskade att leverantörer kunde hyra ut poddar, som sedan kan köpas loss vid behov.

Hållbart och miljövänligt är en investering för framtiden
Nadia konstaterar att återvunna möbler och inredning inte nödvändigtvis är billigare än nyproducerat. Kostnaden blir densamma eller högre för återvunnet material men det ska ses som en värdefull investering för framtiden. Val av material och möbler är en viktig del av uppdragsgivarens möjlighet att leva upp till värderingar om hållbarhet. Vi borde betrakta det som en slags ”framtidsskatt” för våra barn.
Kan vi till exempel behålla befintliga glaspartier när företaget flyttar in i ett nytt kontor för att spara resurser? Det kräver flexibilitet och anpassning av designen. Nadia hoppas att förståelsen för att använda existerande inredning ska öka hos uppdragsgivarna, även om det inte alltid är det billigaste alternativet på kort sikt.

En genomtänk analys krävs för att skapa ett kontor som möter behoven
För att kunna stötta ledningen i förändringen av kontoret krävs analys, djupintervjuer med ledning, grupper med av personal som ska arbeta i rummen. Även involvering av marknad, sälj och HR krävs. Workshops med konkreta uppgifter för att få reda på hur de arbetar och hur de ser på sin arbetsplats. Det är en psykologisk process att förändra ett kontor. Lednings viktigaste del är att kommunicera visionen om och nyttan med förändringen.
Med rätt analys kan arkitekten i samarbete med alla berörda skapa ett skräddarsytt kontor inte bara är snyggt och också blir ett verktyg för alla medarbetare.

Hur tror du framtidens kontors ser ut om fem år?
Nadia berättar att det just nu är det hela havet stormar när det gäller hur kontor ska se ut.
Enligt en forskare vid Göteborgs universitet, Leif Denti, kommer vi att vilja ha Worklife balance. Det innebär att vi vill arbeta hemma delar av veckan och delar av veckan på kontoret.
Professionell isolering är ett problem som uppstått under distansarbetet under pandemin. Det innebär förutom bristen på sociala kontakter att vi upplever att karriären går i stå. Vi ser inte sociala strukturen och inte heller hela organisationen. Hur ska du visa för ledningen att du arbetar för företagets bästa när du befinner dig i hemmet? Vi behöver kontoret som mötesplats.
Nadia nämnde att vi riskerar att förlora kreativitet och effektivitet på grund av att det blir mer tidsödande att förklara idéer och tankar när vi möts på distans. Ping-Pongmatchen där vi enkelt diskuterar idéer och lösningar fungerar inte lika bra på distans.
Större ytor för samarbete kommer att behövas på framtiden kontor. Ytorna byter funktion från enskilda arbetsplatser till mötesplatser. Säkra ytor för arbete under kommande pandemier kommer att krävas. Den sociala distanseringen kan komma att fortsätta. Vi ska vara öppna för digitala möten. Kontorens ytor kommer troligen att minska totalt sett.

Karin & Annika, KAKA Arkitekter

Berätta, vilka ni är? 
Vi drivs av att skapa miljöer som människor mår bra i. Med lekfullhet och glädje utmanar vi det konventionella och ser potentialen i våra projekt och våra beställare. Vi är kontorsnördar och när vi får lära känna verksamheter och hitta kreativa lösningar på deras utmaningar trivs vi som bäst.

Vad kommer ni att prata om på WorkSpace Sweden 2021?
  Vi kommer att prata om hur inredningen kan hjälpa hjärnan att må bra på arbetsplatsen. Vårt beteende påverkar hjärnan och med en väl genomförd kontorsinredning kan medarbetare lockas och uppmuntras att bete sig på ett sätt som gynnar hjärnhälsan.


Vilka förväntningar och förhoppningar har ni med er medverkan på konferensen WorkSpace Sweden 2021?
Vi hoppas att vi blir fullmatade med inspiration och nya tankar. Vi märker att kontorsmiljöer är i allas fokus nu under pandemin och det ska blir spännande att höra hur andra resonerar kring framtidens arbetsplatser. 

Hur tror du framtidens kontorsarbete ser ut om fem år?
Vi tror på en kombination av hemarbete och väl omhändertagna kontorsmiljöer. Pandemin har lärt oss både att fungerar att jobba hemifrån men samtidigt har vi insett hur viktig den fysiska arbetsplatsen är för att skilja på jobb och fritid, stödja kreativa processer och kanske framförallt att skapa en känsla av samhörighet mellan medarbetarna.

Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg

Berätta, vem du är?
Jag är arkitekt i grunden, utbildad på Chalmers. Mer eller mindre hela mitt yrkesverksamma liv, 30 år 2021, har jag arbetat i högskolevärlden i olika roller. Jag är nyfiken, kreativ och driven och att kunna bidra till en bättre vardag för studenter och medarbetare är min största drivkraft i jobbet.

Vad kommer du att prata om på WorkSpace Sweden 2021?

Jag kommer prata om den resa vi gjorde på Linköpings universitet i tillblivelsen av Studenthuset. En resa som var allt annat än spikrak men där ett tydligt mål om att ge LiU:s studenter de bästa förutsättningarna för livet på campus och ett unikt samarbete mellan alla inblandade i alla led ledde fram till den byggnad som fick utmärkelsen Årets Bygge 2020.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du med din medverkan på konferensen WorkSpace Sweden 2021?
Jag hoppas att jag genom att berätta vår resa kan inspirera andra att våga tro på en idé och att man genom lagom portion av envishet och lyhördhet kommer långt. Sen hoppas jag på intressant diskussion – ett utbyte där jag kommer lära mig massor!

Hur tror du framtidens kontorsarbete ser ut om fem år?

Jag tror att landskapet för arbete och studier ritas om ordentligt i och med coronan. Jag tror att kontoret/arbetsplatsen fortsatt kommer att vara väldigt viktig, alla längtar väl tillbaka till jobbet, men det kommer inte vara på samma sätt. Att arbeta aktivitetsbaserat är verkligen något som vi alla, som har haft möjligheten att arbeta hemifrån, har fått förståelse för vad det är nu, så det tror jag blir ännu fler arbetsplatser som utformas utifrån den utgångspunkten framöver. Tror att co-working spaces kommer att öka, arenor där flera olika företag hyr in sig, så mycket mer spännande! Många traditionella kontor kommer att konverteras till andra funktioner, förhoppningsvis studentbostäder!

Hur tror du att vi kommer att bedriva studier om fem år? Kommer vi att fortsätta att undervisa i stor utsträckning på distans? Kommer utformningen av lokaler för undervisning att förändras och anpassas till nya undervisningsformer?
Jag tror att vi kommer att se en förändring i hur vi kommer att bedriva studier fortsatt framöver. Undervisning i digital form är här för att stanna. En mix av föreläsningar som streamas och undervisning/labbar på campus. Jag tror också att studentbostaden får annan betydelse, där utrymmen för studier motsvarande de som erbjuds i form av läsplatser på campus, kommer att bli ett välkommet och välbehövligt komplement. En ökad flexibilitet är ju något vi pratat om hur länge som helst, men nu tror jag att begreppet kommer att lyftas ytterligare en, eller flera, dimension(er).

Mark Isitt, journalist och författare

På WorkSpace Sweden kommer du att få möjlighet att lyssna till en intervju med Mark Isitt om arkitekturens betydelse .

Mark Isitt berättade när vi intervjuade honom inför WorkSpace Sweden, att han känner en stark passion för arkitektur och den stora betydelsen den har för vår närmiljö. Vår närmiljö måste gestaltas med omsorg för att vi ska må bra och trivas i den. Enligt Mark är det viktigt att någon påtalar för dem som utformar vår närmiljö hur viktig den är för oss alla.

Vi frågade också Mark Isitt om vad han tror att vi kommer att ta med oss tillbaka till våra arbetsplatser efter pandemin. Vad kommer att krävas för att arbetsplatsen ska vara fortsatt attraktiv?

Kontoren är mycket konkurrensutsatta när det gäller att locka medarbetare enligt Mark. De som prövat på att arbeta hemma har lärt sig uppskatta att arbeta på distans. Därför blir det allt viktigare hur ett kontor ser ut.

Arbetsplatsen vinner på att vara en motpol till kontoren, framhåller Mark. När vi är på hotell vill vi ha något annat än hemmiljön, som en jämförelse. Vi vill vara en bättre bild av oss själva på kontoret. Arbetsplatsen måste ge en positiv och bra bild av dem som arbetar på kontoret. Företagets värderingar måste genomsyra kontoret, på samma sätt som den ska genomsyra logotypen, för att vara attraktiv för nya medarbetare.

Mark Isitt hoppas att effekten av Coronan ger lite mindre städer en boost. Att vi väljer att stanna kvar och arbetar på mindre orter när vi kan arbeta på distans. Om vi väljer att arbeta del av veckan på en mindre ort får landsorten ett uppsving. Vi ska inte vara rädda för hemarbetet. Det fungerar för de flesta.

Färre möten på arbetsplatsen är en annan positiv effekt av Coronan. Möteskulturen är överdriven. Möten är ineffektiva. Coronan har visat att möten inte alltid behövs, avslutar Mark.

Ulla Bergström, vd Sweco Architects

Berätta, vem du är?
Jag heter Ulla Bergström är arkitekt och utbildad på KTH. Kommer ifrån Sundsvall och uppväxten på landet har präglat mig med intressen som att vandra och åka skidor.
Min man är arkitekt och vi har två söner. När vi är lediga är vi i vårt fjällhus, som vi ritat och byggt själva, i Bruksvallarna. Jag har jobbat på White i olika roller, senast som Kontorschef för Stockholmskontoret, från december blir jag VD för Sweco Arichtects.

Vad kommer du att prata om på WorkSpace Sweden 2021?
Jag ska prata om skiftet för kontorsfastigheter och arbetsplatser med vårt förändrade behov att arbeta mer flexibelt. Hur klimatomställningen och digitaliseringen påverkar vår framtida planering av kontoren och hur design och arkitektur kan bidra till omställningen.
Om hur jag som arkitekt utvecklar kommersiella fastigheter och miljöer som möter kundernas behov. Hur arkitekturen påverkar arbetsmiljön och hur det kan öka värdet för hyresgäster och fastighetsägare.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du med din medverkan på konferensen WorkSpace Sweden 2021?
Ta del av framtidsspaningar och utvecklingen i branschen. Bygga nätverk och hitta samarbetspartners.


Hur tror du framtidens kontorsarbete ser ut om fem år?
Vi behöver varandra! Samarbete blir sömlöst! Med digitala verktyg kan vi samarbete på ett mer integrerat sätt, dela med oss av varandras kunskap och inspireras till nya lösningar. Kontoren blir sociala arenor för möten och kreativitet. Företagen har decentraliserade hubbar så medarbetare slipper resa och kan arbeta nära sitt boende. ABC- staden får en revalue. Återbruk står högt på agendan! I hyresgästanpassningar återbrukas inredning och material. Stor vikt kommer att läggas på att skapa säkra och hälsosamma miljöer!

Johanna Frelin, vd Riksbyggen

Berätta, vem du är?
Jag är en 51-årig trebarns mamma som är inne på mitt tredje VD uppdrag. Jag har en yrkesmässig bakgrund från SVT, Hyper Island och Tengbom Arkitekter. När jag inte arbetar så trivs jag bäst på sommarstället eller i stallet med mina islandshästar.

Vad kommer du att prata om på WorkSpace Sweden 2021?
Jag kommer att prata om Bostadens roll i framtiden. Att kontoret nu har flyttat in i bostaden i rekordfart pga pandemin. Och hur svenskarna (enligt vår undersökning) löser detta, samtidigt drömmer om något annat.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du med din medverkan på konferensen WorkSpace Sweden 2021?

Jag hoppas att bli inspirerad och kunna bidra med lite inspiration och framtidstankar.

Hur tror du framtidens kontorsarbete ser ut om fem år?
Personifierat. Precis som resten av samhället blir mer och mer personifierat. Så det beror helt enkelt på vem du är, jobbets förutsättningar och hur du klarar av distansarbete med bibehållen motivation.

PerEric Persson, arkitekt SAR/MSA

Berätta, vem du är? 
Västerbottning som utbildat mig på Chalmers för att sedan bli kvar i Göteborg. Har stort intresse för tidiga skeden och att utveckla koncept, framför allt vad gäller utbildningslokaler och kontor.
Jag har genom åren varit ansvarig för ett antal projekt för Akademiska Hus och där Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är det sista.

Att arbeta med utbildningslokaler och kontor parallellt tycker jag är mycket givande. Sådana projekt, trots skillnaden i innehåll, ställer många gånger frågor och krav på lösningar som liknar varandra.
Pedagogik och lösningar i skolan kan överföras till tankar i kontorsprojekt samtidigt som aktivitetsbaserade ytor i kontor används som verktyg istället för traditionella klassrum.

Vad kommer du att prata om på WorkSpace Sweden 2021?
Jag skall berätta om önskemålen, tankarna och processen kring att utforma Lindholmens tekniska gymnasium, den första kommunala gymnasieskolan som byggts i Göteborg på 25 år.
För att klara framtidens behov skulle den utformas lätt omställningsbar och flexibel vad gäller rumsutformning, arkitektur och installationer.

Jag kommer också berätta lite om betydelsen av kontinuitet i ett stort skolprojekt som löper över lång tid. Hur bevarar man viktiga ursprungstankar då viktiga och ledande personal ofta byts ut?

Hur tror du framtidens lär- och utbildningsmiljöer ser ut om fem år?
Vi ska i Sverige bygga 1000 skolor på 10 år.
Det behövs en gemensam grund att stå på för att utveckla fungerande lärmiljöer.
Ett problem som jag ser det är att det nu saknas styrande forskningsbeslut som godtagits av alla inblandade. Sådana beslut tar tid ta fram och vi skall bygga nu.
Bygga flexibilitet är ett otroligt uttjatat begrepp men kanske är det trots allt en lösning?
Detta för att vi inte skall permanenta lösningar som pedagogiskt och teknisk inte kommer att fungera framöver. Vi måste bygga flexibilitet för att uppnå hållbarhet.

Lindholmens tekniska gymnasium är ett försök att skapa en skolbyggnad som tål stora pedagogiska förändringar och till och med ett annat framtida innehåll.

Nytt tema! Morgondagens lärmiljöer

Nytt för WorkSpace Sweden 2021

Aktivitetsbaserade lärmiljöer vinner mark. Möjligheterna för pedagoger och elever att undervisa och lära på nya sätt är en stark trend. Sätten att lära förändras snabbt och lärmiljöerna måste kunna leva upp till kraven. Möbler, inredning och design av lokaler måste uppfylla kraven på flexibilitet. Det ställer höga krav på kvalitet på möbler, inredning och belysning som ska kunna användas i nya funktioner under längre tid. Flexibilitet ska kombineras med att skapa trygga och hållbara miljöer för alla elever. I framtidens lärmiljö finns både ytor för enskild studiero och gemensamma rum för social interaktion i större grupper.
Fysisk aktivitet som en del av skolmiljön är viktigt för effektiv undervisning och ställer krav på lokaler och inredning. Eleverna ska kunna vara fysiskt aktiva i hela lärmiljön. Fysisk aktivitet genomförs inte bara i idrottshallar. Smarta möbler och lokaler ger nya möjligheter att skapa kreativa lärmiljöer som inspirerar till ny pedagogik. Framtidens elever förväntar sig en digitaliserad miljö med teknik integrerad i allt från möbler till inredningsdetaljer. Gymnasieskolor kommer utformas för att kunna genomföra undervisning både på plats och på distans. Flexibilitet i design och möblemang måste underlätta olika sätt att använda ytor behöva inredas på nya sätt. Undervisning på distans kommer att fortsatt vara en viktig undervisningsform.
Universitet och högskolor står inför stora utmaningar. När studenterna återvänder efter att varit tvingade till distansundervisning kommer undervisningslokaler och gemensamma ytor att fylla en viktig funktion för sociala aktiviteter. Studier kommer i högre grad fortsatt att bedrivas i hemmet. Högskolornas egna lokaler fyller funktionen av gemensamma platser för interaktion och social kontakt. Kraven på flexibla miljöer som kan förändras snabbt för nya behov blir viktigare.
Hur ska vi designa och inreda lärmiljöer för att de ska vara säkra och hälsosamma för personal och elever?
Svaren får du på WorkSpace Sweden 2021.

Medverka som partner

WorkSpace Sweden är en digital två dagarskonferens om morgondagens arbetsplatser och lärmiljöer. Som partner kan du skapa unika kontakter med företagsledare och beslutsfattare.
Nätverka med utvecklingsorienterade chefer och beslutsfattare från små till stora företag som aktivt med ett öppet sinne söker konkreta lösningar, kunskap och verktyg som förenklar och effektiviserar deras dagliga arbete. 
Vi erbjuder olika paket och nivåer av exponering och synlighet i olika prisklasser som passar alla tänkbara budgetar. Paketen består av digital närvaro och synlighet i olika utföranden från 10 000 kronor. Gemensamt för alla paket är att de ger er möjlighet att visa ert företag bland de som står i framkant i utvecklingen och presentera era varor/tjänster/produkter för många potentiella kunder.

På WorkSpace Sweden når du exempelvis:

• HR-chefer/strateger
• Arkitekter
• Inredningsarkitekter
• Kontorsansvariga/kontorschefer
• Förändringsledare
• Arkitekter/arkitektbyråer
• Arbetsplatsstrateger
• Facility Managers
• Verksamhetsledare
• Lokalförsörjare
• IT-ansvarig/strateg
• Fastighetsägare/förvaltare
• Leverantörer IT
• Leverantörer inredning
• Sveriges kommuner
• Fristående skolhuvudmän

Är du intresserad av att medverka som partner?
Kontakta vårt säljteam som hjälper till att hitta rätt lösning!
Partnerpaket WorkSpace Sweden 2021.pdf Download Link

Välkommen till WorkSpace Sweden 2021

09:00 09:10 Digitalt

Moderator inleder dagen.

Speakers

Tema 1 - Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter Covid 19?

Keynote: Kontorets nya roll som strategisk mötesplats och kreativ motor

09:10 09:40 Digitalt

 • Vad krävs för att skapa en hållbar arbetsplats?
 • Kan designen lösa de förändringar som Coronapandemin har bidragit med- hur designar vi morgondagens säkra arbetsplatser?
 • Med mer flexibelt arbete, vad ska kontoret erbjuda?
 • Hur ökar vi värdet på våra kontorsfastigheter?
 • Vi vet att den fysiska miljön- arkitekturen och designen -spelar roll för vår kreativitet, vilka värden skapar vi för medarbetaren?

Speakers

Tema 1 - Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter Covid 19?

Intervju: Hur kommer COV-19 att påverka våra städer och dess utformning framöver?

09:45 10:15 Digitalt

 • Vad kan vi lära av historien - hur har tidigare pandemier påverkat staden?
 • Finns det något generellt mönster du ser av hur arkitektur och stadsplanering påverkas av den här pandemin?
 • Hur kommer stadsbilden påverkas av vårt ändrade arbetssätt?
 • Vad ska man tänka på i utveckling av staden för att främja goda arbetsplatser? 

Speakers

Paus

10:15 10:35

Tema 1 - Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter Covid 19?

Case: Hewlett Packard Enterprise nya Stockholmskontor

10:35 10:55 Digitalt

 • Hur involverar man medarbetarna inför flytt av kontor?
 • Så kommer vi att använda kontoret för enskilt arbete samt samverkan och mötesplats
 • Vilka förändringar i design av kontoret måste genomföras för att fungera och vara en lockande mötesplats efter pandemin?

Speakers

Tema 1 - Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter Covid 19?

Case: Kicks nya kontor

11:00 11:20 Digitalt

Färgsättning för att skapa identitet och design av multifunktionella ytor

 • Hur färg ger energi och skapar kreativitet hos medarbetarna
 • Multipla funktioner för kontor, showroom och testyta för produkter på samma yta
 • Hur kontoret speglar aktiviteter i butiker och i e-handel för att stärka identiteten

Speakers

Tema 1 - Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter Covid 19?

Experttalare: Hur maxar vi medarbetarupplevelsen i framtiden?

11:25 11:55 Digitalt

 • Vilken inverkan har arbetet hemma på arbetet efter COVID-19?
 • Var och hur vill vi arbeta då pandemin är över?
 • Hur kommer kontoren att behöva ändras till de nya behoven?

Speakers

Paus

11:55 12:40

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Keynote: Flexibilitet i planlösning, ljudnivåer, ljus och möblering

12:40 13:10 Digitalt

 • Hur kan Ljud- och ljusmiljön anpassas för både tyst fokus och interaktiva möten?
 • Rörliga väggar som skapar dynamiska rum
 • Hur färg och struktur stimulerar kreativitet
 • Hur möbler uttrycker värderingar hos företaget
 • Så påverkar delade kontor, kortare kontrakt, hemarbete mm upplevelsen av flexibilitet

Speakers

Tema 3 - Aktivitetsbaserade lärmiljöer som skapar möjligheter för ny pedagogik och ger trygga studiemiljöer

Keynote: Hur ser framtiden ut för lärmiljön - Står flexibilitet och yteffektivitet i konflikt med en inkluderande och trygg skola?

12:40 13:10 Digitalt

 • Hur kan lärmiljön utformas för att bidra till inkludering och ökad trygghet?
 • Flexibilitet är ett modeord i skolplaneringen, men hur skapas en flexibel skola?
 • Hur säkras trygghet och inkludering genom processens olika skeden?

Speakers

Tema 3 - Aktivitetsbaserade lärmiljöer som skapar möjligheter för ny pedagogik och ger trygga studiemiljöer

Experttalare: Multifunktionella ytor och klassrumslösa skolor - samnyttjande och effektivitet

13:15 13:45 Digitalt

 • Betydelsen av ett gestaltningskoncept som en övergripande idé att samlas kring i processen
 • Vad är ett nyckeltal och vad ”är det värt”?
 • Hur skapas inkluderande och stimulerande lärmiljöer?
 • Vikten av den fysiska mötesplatsen i en digital och distanserad vardag

Speakers

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Panel: Vilken nytta ska vi ha av kontoren efter ett förändrat arbetssätt efter COVID 19?

13:15 13:45 Digitalt

 • Varför ska vi återvända till kontoren när hemarbetet fungerar så bra?
 • Vilka funktioner ska kontoret ha?
 • Vad händer med hemarbetsplatsen?
 • Hur kommer utformningen av kontoren att förändras efter pandemin? 

Deltagare i panelen:
Mark Isitt, Arkitekturkritiker
Peggie Rothe, Leesman Index
Nadia Tolstoy, Arkitekt, Tengbom arkitekter


Speakers

Tema 3 - Aktivitetsbaserade lärmiljöer som skapar möjligheter för ny pedagogik och ger trygga studiemiljöer

Case: Hur en flexibel lärmiljö ger ett effektivt utnyttjande av skollokalerna. Landamäreskolan, Göteborg

13:50 14:10 Digitalt • Nyckelordet är flexibilitet, lärarnas sätt att undervisa och hur elevernas tar till sig undervisning förändras ofta
 • Rumsindelningar som ger möjlighet till rum för olika gruppstorlekar och aktiviteter
 • Inredning och möbler som snabbt kan ändras för olika aktiviteter efter skoltid
 • Hur en inkluderande fysisk skolmiljö för många nationaliteter och särskola för elever med särskilda behov har skapats

Speakers

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Case: IVO:s nya kontor i Malmö

13:50 14:10 Digitalt

Att anta utmaningen och med för ändamålet vikta en liten yta skapa en kontorsmiljö med hög kvalitet

 • Om vikten av att ta hjälp tidigt i processen kring att leta lokal och skräddarsy basutbudet efter hyresgästen
 • Om värdet av att involvera en referensgrupp i processen en länk mellan arbetssätt, byggprojekt och gestaltande miljö
 • Om vården av mänskliga och rumsliga variationer såsom öppet-ljust-svalt och omslutande-mörkt-varmt

IVO är en statlig myndighet som tänker socialt hållbart, vilket återspeglas i gestaltningen. Med en sparsam, statligt finansierad budget har enkla medel använts och smarta val gjorts för att uppnå stora resultat. Med bra kvalitet i såväl material som möbler är inredningen utformad för att hålla länge. Istället för att dölja installationer i taket med ett lägre undertak har det råa betongbjälklaget bevarats i alla öppna ytor och ger en generös takhöjd medan det i alla rum ligger ett undertak som ”omsluter” miljön. Variationen av öppet och stängt upplevs ge en levande miljö!

Speakers

Paus

14:10 14:30

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Case: Arbetsförmedlingen - En smart arbetsplats som stödjer en myndighet i stor förändring

14:30 14:50

En smart arbetsplats som stödjer en myndighet i stor förändring
 • Hur kontorets design stödjer myndighetens verksamhet och dess stora digitala transformation.
 • Hur en kostnadseffektiv, hållbar och inspirerande arbetsplats skapats med ökad samverkan mellan avdelningar och därmed ökad attraktionskraft på marknaden.
 • Hur det agila arbetssättet hos verksamhetens systemutvecklingsteam integrerats med den fria sittningen och det aktivitetsbaserade tankesättet. Av 1800 personer arbetar ca 500 i agila systemutvecklingsteam.
 • Hur arbetssättet under Corona formats och hur kontoret stödjer de verksamhetskritiska funktioner som behöver vara på plats samt det nya läge som uppstår post-Corona
 • Med över 13 000 anställda och 200 lokalkontor är Arbetsförmedlingen en av Sveriges största myndigheter. Som ett led i Arbetsförmedlingens förnyelsearbete och flytten av huvudkontoret med ca1 800 medarbetare från Stockholm city till nya, kostnadseffektiva lokaler i Solna har en aktivitetsbaserad, verksamhetsanpassad och flexibel kontorsmiljö skapats

Speakers

Tema 3 - Aktivitetsbaserade lärmiljöer som skapar möjligheter för ny pedagogik och ger trygga studiemiljöer

Case: How a well-designed school environment encourages physical activities enhancing learning abilities and wellbeing. Frederiksbjerg Skole, Århus

14:30 14:50 Digitalt

How a well-designed school environment encourages physical activities enhancing learning abilities and wellbeing

 • How has the school environment been designed to live up to the new Danish primary and lower secondary school reform's requirements for physical activity during the school day?
 • The importance of stairs to climb, adventure tracks and play equipment that encourage movement and activity
 • How the specially designed areas in the school provide a framework for group work and individual focus

Frederiksbjergskolan bygger på de senaste principerna för lek och lärande med fokus på rörelseförbättrande lärande och baseras på dynamiska utrymmen i skolans område.
"Vi fick möjligheten att tänka om hur vi vill att barn ska gå i skolan. Vi ville inte ha en traditionell skola med stillasittande-undervisning/raster, utan en skola som inspirerar till aktivitet där eleverna inte kan låta bli att röra på sig. Lektionerna måste vara utvecklande och aktiva, och dessutom är det en naturlig förlängning att korridorer och gemensamma utrymmen inbjuder till aktivitet," säger Jette Bjørn Hansen, skolchef på Frederiksbjerg Skole.

Speakers

Tema 3 - Aktivitetsbaserade lärmiljöer som skapar möjligheter för ny pedagogik och ger trygga studiemiljöer

Case: Studenthuset, Linköpings universitet - Årets Bygge 2020

14:55 15:15 Digitalt

Vilka är utmaningarna med att kombinera servicehub, undervisningslokaler och bibliotek i samma miljö?

 • Vilka prioriteringar i designen gjorde Linköpings universitet för att kombinera funktionerna studieplatser, bibliotek och studentservice?
 • Design av ljus och ljudergonomi för att skapa fokuserad studiemiljö och ytor för samarbete 
 • Digitalisering av bibliotek som sparar ytor och ger flexibilitet

Studenthuset, Linköpings universitet, Utsett till Årets Bygge 2020 av tidningen Byggindustrin.Byggnaden har uppnått högsta möjliga miljöcertifiering – Miljöbyggnad Guld – genom att energilösningar, inomhusmiljön och materialval har optimerats ur hållbarhetssynpunkt. Mycket av inredningen är återbruk och några möbler har studenter från Malmstens Linköpings universitet har designat.

Speakers

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Case: En bra ljudmiljö krävs för att kunna arbeta på kontor

14:55 15:15 Digitalt

En bra ljudmiljö krävs för att kunna arbeta på kontor

 • Hur kontoret kombinerar en gemensamma aktivitetsbaserad miljö med ytor för avskildhet
 • Betydelsen av lugna färgskalor som ger en fokuserad och harmonisk miljö
 • Möbler och inredning som tar bort störande ljud mellan olika aktivitetszoner
 • Hur har kontorsmiljön fungerat under pandemin?

Speakers

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Case: Hur teknik och nostalgi möts på Trivectors huvudkontor Hur teknik och nostalgi möts på Trivectors huvudkontor

15:20 15:40

Varför vill ett teknikföretag ha en nostalgisk inredning?
Hur kontoret skapar hemkänsla för besökare och anställda
Hur designen av kontoret speglar företagets värderingar och varumärke
På det nya kontoret i Posthornet i Lund har inredningen ett utvecklat koncept som blir ett signum och bygger det fysiska varumärket Trivector. Kontorets olika miljöer bjuder in alla med glimten i ögat och gör att både besökare och anställda känner sig som hemma. Projektets utgångsläge i återbruk och materialval med fokus på långsiktighet gör projektet hållbart både visuellt och materiellt.

Speakers

Tema 3 - Aktivitetsbaserade lärmiljöer som skapar möjligheter för ny pedagogik och ger trygga studiemiljöer

Praktikfall: Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg i samarbete med Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

15:20 15:40 Digitalt

Flexibilitet och multifunktionell miljö för framtidens utbildningar - Hur den fysiska miljön ändras för olika pedagogiska behov – en flexibel utbildningsverkstad

 • Genusperspektivet. Hur utforma ett tekniskt gymnasium kreativt och tryggt så att flickor kan tänkas söka till dessa för dem ovanliga utbildningar?
 • Varför skapades en miljö där byggnadens system och funktioner är tydliga och synliga? Byggnaden som pedagogiskt verktyg
 • En skola som kan ha olika funktioner under sin livstid: skola, kontor, produktionsmiljö Hållbarhet är en byggnad som över tid ger möjlighet till verksamheter med olika krav och innehåll
 • Teknisk infrastruktur som ventilation och kommunikationsnätverk dimensionerade för ökad kapacitet i framtiden Prefabricerad trä- och betongstomme med omsorgsfull teknisk infrastruktur ger en skola som levererar energi till sin omgivning.

Speakers

Tema 2 - Vad kostar flexibilitet och multifunktionella ytor på framtidens kontor – är det värt investeringen?

Experttalare: Hur ska kontoret fortsätta vara en plats för innovation och samarbete när vi återvänder efter pandemin?

15:45 16:05

 • Hur har distansarbetet påverkat företagens innovationsförmåga?
 • Hur kan vi kapa den kreativa dynamiken på arbetsplatsen?
 • Vilken betydelse har arbetsplatsen som mötesplats för medarbetarnas motivation och kreativitet?     

Speakers

Avrundning dag 1

16:05 16:15 Digitalt

Moderator sammanfattar dagen

Speakers

Välkommen till WorkSpace Sweden dag 2

09:00 09:10 Digitalt

Moderator inleder dagen.

Speakers

Tema 4 - Varför investera i hälsosamma kontorsmiljöer? Hur påverkas effektiviteten av att medarbetare mår bra på jobbet?

Key Note: Hjärnan måste vara med när du skapar ett kontor!

09:10 09:40 Digitalt

 • Vilka behov har vår hjärna för att fungera på jobbet?
 • Hur du skapar arbetsro och platser för ostört fokus
 • Zoner för social aktivitet och måltider – stimulans för vår hjärna
 • Kontoret där vi möts för att bli mer kreativa genom möten
Designa kontoret för att ge hjärnan stimulans med fysisk rörelse

Annika och Karin fokuserar på att hjärnan ska vara med i alla projekt. God arkitektur gör skillnad i stort och smått. Oavsett om det gäller en skola, ett kontor eller en möbel så utgår KAKA från individen. Målet är att skapa miljöer som människor mår bra i.

Speakers

Tema 4 - Varför investera i hälsosamma kontorsmiljöer? Hur påverkas effektiviteten av att medarbetare mår bra på jobbet?

Case: E.ONs nya kontor i Malmö

09:45 10:05 Digitalt

 • Hur skapar E.ON ett hållbart föredöme
 • Hur kan värden som hållbarhet attrahera befintliga och framtida medarbetare?
 • Hur har E.ON skapat en kontorsmiljö som signalerar företaget värderingar och identitet? 
Linda Palac är projektchef för E.ONs nya nordiska huvudkontor i Malmö där visionen är att skapa en arbetsplats som ligger i framkant när det gäller hållbarhet av både människa och miljö och där WELL är en del i att uppnå visionen.
År 2023 flyttar E.ON in i nya miljöcertifierade lokaler i Nyhamnen i Malmö. Flytten innebär en samlokalisering samt effektivisering av verksamheten på en mindre kontorsyta än i dagsläget. Tillsammans med Castellum utvecklar E.ON ett nytt kontormed stort hållbarhetsfokus. Den nya byggnaden ska bland annat certifieras enligt The WELL Building Standard® som både ställer höga krav på hållbarhet i byggnadsledet och inkluderar människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

Speakers

Paus

10:05 10:15

Tema 4 - Varför investera i hälsosamma kontorsmiljöer? Hur påverkas effektiviteten av att medarbetare mår bra på jobbet?

Panel: Hur påverkas medarbetarnas hälsa av arbete på ett aktivitetsbaserat kontor?

10:15 10:45 Digitalt

 • Hur påverkas relationer och konflikter med kolleger?
 • Hur påverkas stressen på aktivitetsbaserade arbetsplatser?
 • Hur påverkas produktiviteten och möjligheten till fokuserat arbete?
 • Hur kommer det aktivitetsbaserade arbetssättet att användas i framtiden?

Speakers

Tema 4 - Varför investera i hälsosamma kontorsmiljöer? Hur påverkas effektiviteten av att medarbetare mår bra på jobbet?

Case: Hur ett bättre ljud, ljus, klimat och förändrad planlösning minskade stressen och underlättade för fokuserat arbete? Installatörsföretagen

10:50 11:10 Digitalt

 • Vilka förbättringar av ljud- och ljusergonomi var prioriterade – vad var egentligen problematiken?
 • Hur går man till väga för att göra om i en befintlig miljö under pågående verksamhet?
 • Vilka miljöer anpassades för bättre fokus och kreativitet?
 • Vikten av identitet och tillhörighet för alla medlemsföretag och medarbetare
 • Glappet mellan husets program och människan behov – hur löste vi det?
Hur upplevde medarbetarna kontoret innan förändringen?


Installatörsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för el och VVs företag beslöt sig för att sitta kvar i sina befintliga lokaler, men de behövdes göras om för att möta medarbetarnas behov och önskemål. Under en längre tid hade många medarbetare klagat på just arbetsmiljön gällande ljud, ljus och klimat. Många upplevde även att de inte kunde fokusera och utföra sitt uppdrag på bästa sätt i miljön vilket ledde till ökad stress och frustration. Som den lyhörda organisation Installatörsföretagen är valde vi att i samband med omförhandling av kontrakt ta ett stort grepp och göra resan rätt från början.

Speakers

Tema 4 - Varför investera i hälsosamma kontorsmiljöer? Hur påverkas effektiviteten av att medarbetare mår bra på jobbet?

Key Note: Hemarbetet är här för att stanna – Mitt hem är mitt kontor!

11:15 11:35 Digitalt

Hur hemmet tar över från kontoret som arbetsplats – ny undersökning av Riksbyggen

 • Varför väljer vi att fortsätta att arbeta hemma efter pandemin?
 • Hur har pandemin påverkat vårt sätt att se på bostadens funktion som arbetsplats?
 • Vilka krav kommer vi att ställa på vår bostad för att den ska fungera som en arbetsplats?
 • Vem tar ansvaret för att bostaden ska kunna fungera som arbetsplatsen, arkitekten, fastighetsägaren. arbetsgivaren, boende?

Speakers

Tema 4 - Varför investera i hälsosamma kontorsmiljöer? Hur påverkas effektiviteten av att medarbetare mår bra på jobbet?

Hur tar vi oss tillbaka till kontoret och gör det levande igen?

11:40 12:00 Digitalt

En interaktiv diskussion mellan två experter om kontorets betydelse i det nästa nya normala
 • Viktigt att tänka på vid återgång till kontoret
 • Attrahera tillbaka medarbetarna för att skapa innovation och kreativa samarbeten
 • Teknikens roll i det nya normala


Ta chansen och ställ dina frågor live:
9/2:
11:55 – 12:40
14:10 – 14:30
10/2:
12:10 – 12:40
14:25 – 14:45

Träffa oss på Teams

Speakers

Paus

12:10 12:40

Tema 5 - Det smarta kontoret, hur påverkas kontorsmiljön och vi som arbetar i den?

Keynote: Hur påverkas kontorsmiljön och vi som medarbetare när stora mängder sensorer registrerar vad vi gör på jobbet, hur vi mår och övervakar den fysiska miljön?

12:40 13:10 Digitalt

 • Vilken typ av nya tjänster och möjligheter kommer att dyka upp framöver?
 • Hur hittar vi en balans mellan integritet och nytta för medarbetarna när vi kopplar in AI som tar hand om alla data på arbetsplatsen?
 • Vilka ändringar blir det i fysiska arbetsmiljön, och hur påverkas sårbarheten?

Speakers

Tema 5 - Det smarta kontoret, hur påverkas kontorsmiljön och vi som arbetar i den?

Case: Kan man vara spontan på distans?

13:15 13:35 Digitalt

 • Hur klarar du att skapa en kreativ miljö virtuellt?
 • Vilken teknik krävs för ett kreativt samarbete på distans
 • Hur har Google utvecklat sättet för teamarbetet på distans under pandemin?

Speakers

Tema 5 - Det smarta kontoret, hur påverkas kontorsmiljön och vi som arbetar i den?

Case: Säkerhet och teknik som fokus kräver ett kontor med platser för både intensivt arbete och återhämtning.

13:40 14:00 Digitalt


 • Hur rymmer du platser för fokuserad arbetet med problemlösning och ytor för avkoppling och återhämtning?
 • Analysen som tydligt visade på behovet av mötesplatser, loungeytor, touchdownplatser och tysta rum i olika storlekar istället för egna arbetsplatser
 • Ett tekniktungt och smart kontor med allt nödvändigt stöd för kreativitet i team eller enskilt
 • Hur önskemål om ändringar kan vara öppningar för nya förenklande lösningar istället för att vara fördyrande förseningar
Uppdraget till arkitekten Stefan Samuelsson var både tydligt och utmanande på en gång, med höga krav på nytänkande med starka önskemål om annorlunda och kreativa lösningar på arbetsplatser, mötesplatser, loungeytor och pausutrymmen. Önskemålet var att skapa ett kontor som var välkomnande och som avspeglande den tekniska kompetensen hos Orange Cyberdefense. På kontoret skulle också finnas ytor för möten och gemenskap för att skapa trivsel för medarbetarna.
Som många liknande projekt ändras förutsättningarna under resans gång med nya önskemål om möblering, justeringar i kostnadsbudgeten, spontana infall från kunden, förändringar från bygget o s v.
Dessa förändringar är kanske störande initialt men i längden inspirerande och öppnar upp för kvicktänkta kreativa lösningar som i slutändan för projektet framåt utan onödiga förseningar


Speakers

Tema 5 - Det smarta kontoret, hur påverkas kontorsmiljön och vi som arbetar i den?

Paus

14:05 14:25

Tema 5 - Det smarta kontoret, hur påverkas kontorsmiljön och vi som arbetar i den?

Case: TietoEVRY:s nya kontor i Arenastaden

14:25 14:45 Digitalt

Hur TietoEVRY möter individens behov i sitt nya kontor 

 • Vilka smarta delade ytor ska finnas genom TietoEVRY:s 5C - Collaboration, Communication, Concentration, Camp, Chill Out ?
 • Så kombinerar du teknik och design av kontorsytor för att möta olika behov
 • Hur du bygger flexibla tekniklösningar för olika kommunikationsbehov?
TietoEVRY flyttar till sitt nya svenska huvudkontor i Arenastaden 2022. Teknik som underlättar samarbetet och ger stöd för enskilt arbetet är en viktig del av det nya kontoret. Visionen för det nya svenska huvudkontor är att skapa en samlingsplats för medarbetare, kunder och partners, där de tillsammans kan skapa framtidens digitala lösningar. För TietoEVRY är kontoren fortsatt viktiga sociala ytor men som i mindre utsträckning kommer att utgöras av fasta ytor och placeringar.

Speakers

Tema 5 - Det smarta kontoret, hur påverkas kontorsmiljön och vi som arbetar i den?

Case: Planviews nya kontor

14:45 15:05 Digitalt

Hur Planview fick ett nordenkontor för internationellt arbete med känsla för natur och årstider

 • Vilka krav hade Planview på sitt nordenkontor?
 • Hur har materialval och färger använts för att skapa miljöer som knyter an till landskap och årstider
 • Hur krav på teknik för kommunikation och samarbete påverkat designen av rummen

Speakers

Avrundning, tack för denna gång

15:10 15:30 Digitalt

Moderatorn sammanfattar dagen och konferensen

Speakers